Plan Miasta Bydgoszczy 1:25k 1939 rok

“Rysował w lipcu 1939 r. A. Sułkowski”

Spisy do Planu Miasta Bydgoszczy 1:25k z 1939 roku:

 

Budynki, instytucje i ważniejsze obiekty oznaczone numerami na planie sytuacyjnym

 

1.  Alfa — fabryka płyt fotograficznych……..f 7

2.  Bacon-Export-Gniezno S. A………….g 7

3.  Bank Gospodarstwa Krajowego………..f 7

4.  Bank Polski………………..f 7

5.  Biblioteka Ludowa    …………….f 7

6.  Biblioteka Miejska……………..f 7

6 a. „Biblioteka Polska” (Zakłady Graficzne)…..f 7

7.  Browar Bydgoski……………..g 8

S. Cegielnie ul. Chodkiewicza………….g 6

9.         „       Petersona…………….e 6

10.         „       Stranza……………..b 6

11.  Cmentarz katolicki Nowy Farny……….f 6

12.         „        katolicki Starofarny………..e 7

13.         „        katolicki Św. Trójcy………..d 7

14.         „         katolicki N. Serca Jezusowego……f 5

15.          ,        katolicki w Siernieczku………n 6

16.          ,        Gminy ul. Szubińska……….. d8

17.          ,        paraf. Bielawki………….i 6

18.          ,         paraf. Szwederowo………..d 8

19.          ,         paraf. Czyżkówko…………c 3

20.          ,         paraf. Małe Bartodzieje………18

21.          ,         ewangelicki Stary………..      g 7

22.          ,        ewangelicki Nowy     ………..f-g 5

23.          ,        ewangelicki Jachcice………..d 5

24.          ,         ewangelicki Wilczak     ……….d 7

25.          ,         ewangelicki Okolę…………d 5

26.          ,         ewangelicki Szwederowo     ……..d 8

27.          ,         ewangelicki Małe Bartodzieje……18

Dom Rzemieślniczy (dawn. Izba Rzem.)   nr 48    … g 7

28.  Dom Starców……………….e 7

29.  Dom Starców ewangelicki………….f 6

Dom Turystyczny   zob. nr 140     ……….f 6

30.  Dowództwo Garnizonu……………f 7

30a. Drukarnia Bydgoska S. A. (Dziennik Bydgoski).   .   . f 7

30 b.        „         Pawłowskiego………….f 7

31.  Dworzec Autobusowy Miejski…………g 7

32.         „       Bydgoskiej Kolei Powiatowe)…….e 7

 

33.  Dworzec Główny Polskiej KolfJ Państwowej    …. f 7

33.a.    „      Bydgoszcz Wschód…………m 6

34.         „      Towarowy…………….f 6

35.  Ekspedycja Towarowa P. K. P…………f 6

36.  Elektrownia Miejska  (Zarząd i Stara Elektrownia) . f 7

36.a. Franc. Polsk. Tow. Kolej. (Dyrekcja)…….f 6

37.  Gazownia Miejska…..      .  ,………g 7

38.  Gimnazjum Państwowe Humaiistyczne…….f 7

39.           ,,         Miejskie Humanistyczne żeńskie…..g 7

40.           „          im. J. Piłsudskiegc   ………..g 7

41.           „         Miejskie Mat. Prr-r. Kopernika…..g 7

42.           „          prywatne z obcym językiem wykł.    … f 7

43.  Grób Nieznanego Powstańca .  .  >………g 7

44.  Hala Targowa Miejska     .   .      ………..f 7

45.  Huta Szkła w Czersku Polskin     ……….18

46.  Instytut Naukowy Gosp. Wielkiego (Państw.)   … g 6

47.  Izba Przemysłowo-Handlowa (delegatura)     …..f 7

48.  Izba   Rzemieślnicza zob. Dorn Rzemieślniczy    …. g 7

49.  Kabel Polski S. A……….,   .   ,…..k 6

50.  Kaplica katolicka Św. Floriana………..g 7

51.       ,,       katolicka Św. Stanisława .   .  ,…….n 6

52.       „       katolicka S. S. Elżbietanek………e 6

53.       „      katolicka N. M. P. Częstochowskiej…..h 6

54.        ,,       katolicka S. S. Franciszkanek……..g 6

55.        „       prawosławna……………..g 7

56.       „       prawosławna    …^………..f 7

57.  Kąpielnia Wojskowa     …………..e b

58.  Kąpielnia „Riyiera”   (prywat, i)……….e b

59.  Komenda Placu……………… f 7

60.  Komenda Policji Państwowej……….. f 7

61.  Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Bydgoszczy .   . f 7

62.  Komunalna Kasa Oszczędn. l-owiatu Bydgoskiego .  . f 7

63.  Konserwatorium Muzyczne     …………9 6

64.  Kościół katolicki Farny   (Św. Marcina i Św. Mikołaja) f 7

65…..         Pojezuicki    …..,……f 7

66.       „           „         Pobernardyński (GarnSsKWOWy)    .  . g 7

67.       „            ,,         Klarysek      ………… g 7

68.  Kościół katolicki Św. Trójcy    ………..  f 7

69.       ,,           „         Najśw. Serca Jezusowego…..  f 6

70.       „           „         N. M. P. Nleustaj. Pomocy   ….  f 8

71.       „           „         Św. Wincentego a Paulo…..  g 7

72.        „           „         Św. Antoniego z Padwy…..  c-d 5

73.       ,,     ewangelicki farny………….  f 7

74.       ..              „           Św. Pawła…………  f 7

75.       „            . „           Chrystusa     ……….  f 6

76.       „              „           Drą M. Luthra  …..  r ..  e 8

77.       ,.              „           Małe Bartodzieje…….   18

78.       „              „          Wilczak    ………..  d 7

79.       „              „           Okolę…………  e 7

80.       „              „           Czyżkówko……….  d 6

81.  Ks. Misjonarzy Zakład…………..  g 7

82.  Lecznica Garnizonowa…………..  g 7

83.       „        Miejska……………..   h 7

84.       „        Miejska dawniej Powiatowa…….   h 6

86.       „        Miejska Oddz. epidemiczny……..  d 8   ‘,

87.       „        Miejska Oddz. weneryczny……..   f 7    ‘

88.       „        Miejska im. Giese-Rafalskiej   .   .   .   .,^.   .   e 7

89.       ,,        im. Św. Floriana………….  g 7

90.        „        Chirurgiczna (pryw.)     ……….  g 7

91.       ,,        Chirurgiczna (pryw. drą Chełkowskiego)  .  g 6

92.       „        prywatna…………….  g 6

93.  Liceum Handlowe…………….   f 6

94.  Liceum Rolnicze……………..   f 6

95.  Lloyd Bydgoski (zarząd)………….   f 7

96.  Lombard Miejski……………..   f 7   i

97.  Łaźnia Miejska………………  f 8

98.     „      „Sanitas” (prywatna)………..  g 6

99.  Murów obronnych pozostałości……….   f 7

100.  Muzeum Miejskie……………..   f 7

101.  Ogród Botaniczny…………….  96

102.      „       Jagiełły (dla dzieci)…………  g 7

102 a. Ogród „Teatralny”      …………..  f 7

103.      „       Zoologiczny…………….   ‘ 7

104.  Opłat stemplowych Urząd………….f 7

105.  Orbis – Polskie Biuro Podróży……….f 7

106.  Państwowe Zakłady Zbożowe………..f 7

107.  Państwowy Zarząd Dróg Wodnych……..f 7

108.  Państwowy Monopol Tytoniowy (fabryka)…..f 6

109.  Park Kazimierza Wielkiego………..      f-g 7

110.  Park Kochanowskiego    …………..g 7

111.  Papiernia Wielkopolska…………..d 6

112.  Pasamon — fabryka pasmanterii………i 7

113.  Plac Wystawowy (w projekcie)……….f 6

114.  Poczt I Telegrafów Dyrekcja Okręgowa……f 7

115.  Poczt i Telegrafów Dyrekcja Okręgowa II…..f 6

116.  Pocztowy Urząd l…………….f 7

117.         „             „      II…………….f 6

118.         „             „     III…………….g 6

119.         „            „     IV…………….e 6

120.  Pogotowie………………..f 7

121.  Pomorska  Fabryka Maszyn     ………..h 5

122.  Przychodnia lekarska Ubezpieczalni Społecznej …  f 8

123.  Przystań Bydgoskiego Klubu Wioślarskiego…..g 7

124.         ,,       Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego   . g 7

125.         „       Kolejowego Przysposobienia Wojskowego  . e 6

127.         „       Klubu Wioślarskiego Frithjof…….g 7

128.         „       Klubu Wioślarskiego Brda   ……..g 7

129.         „       Klubu Wioślarskiego Wisła……..g 7

130.         „      Lloydu Bydgoskiego (pasażerska)…..f 7

131.         ,.       Lloydu Bydgoskiego w Łęgnowie…..08

132.         „       Lloydu Bydgoskiego w Brdyujściu…..p 7

133.         „       Przysposobienia Wojskowego Pocztowców . g 7

134.         „      Łodzi Motorowych na górnej Brdzie   … e 6

135.  Przytułek dla niemowląt………….g 7

136.  Rzeźnia Miejska……………..g 7

137.  Sądy: grodzki i okręgowy…………f 7

138. Schron kajakowy……………..f 7

139. Schronisko Ociemniałego Żołnierza……..g 7

140. Schronisko Turystyczne (Dom Turystyczny)    …. f 6

141.  Sierociniec im. Henryka Dletza……….f 8

142.  Stadion Miejski im. Marsiałka Piłsudskiego    …. h 7

143.  Starostwo………………..g 6

144.  Straż Pożarna………………f 7

145.  Stocznia Ganotta    …………….k 8

146.  Stocznia Lloydu Bydgoskiego………..m 7

147.  Sokolnia      ………………..g 8

148.  Szkoła Handlowa Miejska………….g 7

149.      „      Powszechna Im. Staszica……….f 6

150.     „                                   Sienkiewicza……..f 6

151.      „                                  Sowińskiego……..f 6

152.     „                                   Św. Jana……….g 6

153.      „                                   ki. bpa Bandurskiego    … g 6

154.      „                                  la. G. Piramowicza    …. g 7

155.     „                                  T. Kościuszki…….g 7

156.     „                                  J. Kochanowskiego…..f 8

157.      „                                  Wł. Jagiełły……..f 8

158.     „                                   Dąbrowskiego…….e 8

159.     „                                   Leszczyńskiego…….f 8

160.      „                                  Św. Trójcy    ……..e 7

161.     „                                 Marcinkowskiego……e 7

162.     „                                  J. Słowackiego…….e 7

163.      ,,                                   A Mickiewicza……e 6

164.      ,,                                  St. Batorego…….e 6

165.      „                                  St. Konarskiego……d 6

166.      „                                  E. Estkowskiego……h 6

167.      „                                   Królowej Jadwigi…..g 8

168.      „                                  Curie-Skłodowskiej…..d 5

169.     „                                  Żwirki i Wigury……d 6

170.     „                                  Jana Kasprowicza…..h 8

171.     „                                  R. Traugutta…….18

172.      „                                  Wielkie Bartodzieje   …. l 7

173.     „                                  J. ‘oteyki………f 6

174.     „                            przy < imn. im. Kopernika   … g 7

175.     „                            w Sier lieczku………k 7

176.      „                           w Brd)-ujściu………p 7

177.     ,,                            przy Gimnazjum Żeńskim    … g 6

178.  Szkoła Powszechna prywatna………..  g 6

179.      „              „            z obc. jęz. wykł……..  f 7

180.      „      Przemysłowa    ……………  e 7

181.     „       Rolnicza (Wielkopolskiej Izby Rolniczej)        .   f 8

182.  Synagoga żydowska………….   .   f 7

Szpital Miejski zob. Lecznica Miejska                             —

183.  Śluza Kwiatowa……………..  c 6

184.      „     Miejska.      ……………..   f 7

185.      „    Okolę……………….   d 6

186.      „     na Czyżkówku……………  c 6

187.  Spichlerze………………..   f 7

188.  Św. Ducha Zakład…………….  g 9

189.  Tartaki Państwowe…………….   m 7

190.  Tartaki S. A. Lasy Polskie…………   n-o 7

191.  Teatr Miejski    ………………  f 7

192.  Teatr Niem………………  96

193.  Tor regatowy………………  o-p 7-8

194.  Tramwaje Miejskie (Remizy)………..   f 6

195.  Trybuny regatowe…………….  08

196.  Ubezpieczalnia Społeczna………….  f 7

197.  Vistula — Tow. Żeglugi Rzecznej………  f 7

198.  Wieża ciśnień………………  e-f 7

199.  Wenecja Bydgoska……………      f 7

200.  Wystawa dzieł Wyczółkowskiego………  h 6

201.  Wzgórze Dąbrowskiego     ………….  e-f 7

202.  Zakład Ociemniałych (Poznański Samorząd Wojew.) .  g 7

Zakłady Graficzne „Biblioteka Polska” Sp. Akc. zob.6a f 7

203.  Zarząd Miejski Ratusz…………..  f 7

204.        ,            ,,       Oddz. Budown. Naz. i Pomiarów .   . f 7

205.       ,            „           ,,      Drogowy     …                    g 7

206.       ,            „           ,.     Wodoc. i Kanał.                   g 7

207.       ,            „           „      Ewidencji Ludności              f 7

208.        ,            ,.           .,      Opieki Społecznej

209.        ,            „           „      Ogrodów

210.       ,            „           „      Wojskowy

211.       ,            „           „      Porządku Publicznego

212.       ,            „           „      Urząd Stonu Cywilnego

Spis ulic miasta Bydgoszczy

1.  Adama Asnyka…………………………… g 4.7

Adama Czartorysklego zob. Ks. Adama

Czartoryskiego

2.  Adolfa Kolwitza………………………….. h 6-7

3.  Aleje Powstańców Wielkopolskich .. g h i 6

4.  Aleje Mickiewicza…………………………g 6

5.      „    Mościcklego ………………………h 6-7

6.      „    Ossolińskich ……………………..g 6-7

7.  Artura Grottgera……………………….. f 7

8.  Artyleryjska……………………………… f.g 5

Asnyka zob. Adama Asnyka

9.  Babla Wieś………………………………..g 7

10.  Bałtycka………………………………… i 6-7

11.  Barska…………….d-e 5

12.  Bartosza Głowackiego………i 6

13.  Batorego……………f 7

14.  Bernardyńska………….g 7

15.  Bledaszkowo………….d 9-10

16.  Bielany…………….e-f 7

17.  Bielicka……………e-f 9-10

18.  Blumwego…………..d 7

19.  Błotna…………….d 3

20.  Bocianowa…………..f 6

21.  Boczna…………….k 7

22.  Bohdana Zaleskiego……….f 8

23.  Bolesława Prusa………..g 6

24.  Botaniczna…………..c 7

25.  Bramka……………  f 7

26.  Brodzlńskiego………….  f 8

27.  Bronlkowskiego…………  c-d 6

28.  Bronisława Pierackiego……..  h 6

29.  Brzozowa…………..  f 9

30.  Budowlana…………..   m 8

31.  Bukowa……………   h 5

32.  Bukowińska…………..   i 8

33.  Bułgarska    …………..  g 8

34.  Byszewska…………..  d 4

35.  Cegielniana…………..  i 6-7

36.  Chełmińska…………..  e 6

37.  Chłopickiego………….  e 7

38.  Chmurna……………  c 3-4

39.  Chocimska…………..  g 6

40.  Chodkiewicza………….  g 6

41.  Chojnicka……………  c 5

42.  Chołonlewskiego…………f-g 8

43.  Chopina……………  . h 7

44.  Chorwackca…………..g 8

45.  (nieczytelne)

46.  Chwyt… (nieczytelne)

47.  Cicha……………..h 6

48.  Ciepła…………….c 7

49.  Cieszkowskiego…………g 6

50.  Cmentarna…………..g 9-10

51.  Curie-Skłodowskiej……….h 7

52.  Czackiego……………e-f 9

53.  Czarna Droga…………e 6

Czartoryskiego zob. Ks. Adama Czartoryskiego

54.  Czerska……………d 5

55.  Czerwonego Krzyża……….c-d 7

56.  Częstochowska…………k 8-9

57.  Daleka……………g 10

58.  Dąbrowa…………..  h 9-10

59.  Dąbrowskiego…………  e 8

60.  Dębowa……………  h 5

61.  Długa…………….   f 7

62.  Długosza…………..  e 6

63.  Dolina……………   e 7

64.  Do Magazynów………..   f 7

65.  Do Rakami………….  g 10

66.  Dra Emila Warmińskiego…….   f 7

67.  Dra Potockiego…………d 8

68.  Drobna……………  d 7

69.  Dwernickiego…………  g-h 5

70.  Dworcowa    ………….  f 6-7

71.  20 Stycznia 20 Roku………  g 6

72.  Elbląska……………d 6

73.  Emilii Plater………….h 6

74.  Fabryczna…………..k 7

75.  Farna…………….f 7

76.  Filarecka……………e-f 7-8

77.  Flisacka……………c 6

78.  Fordońska…………..i-r 5-7

79.  Fredry    ……………f 6

80.  Gajowa……………   i 7

81.  Gamma……………  f 7

82.  Garbary……………  f 7

83.  Gdańska     …………..  f-h 4-7

84.  Gdyńska……………k 7

85.  Gen. Amilkara Kosińskiego……  c 7-8

86.  Gen. Bema…………..  g-h 5-6

87.  Gen. Madalińskiego………  c 7

88.  Gimnazjalna………….  g 7

89.  Glinki…………….  g-h9-10

90.  Głucha……………  d 5

91.  Gnieźnieńska…………  d-e 8

92.  Gołębia……………  d-e 8

93.  Górna…………….   b 7

94.  Graniczna…………..  e 6-7

95.  Grobla……………  e 8

96.  Grodziska…………..  f 8

97.  Grodzka     …………..  f 7

98.  Grudziądzka………….  e-f 7

99.  Grunwaldzka………….  d-e 6-7

100.  Halicka……………e 9

101.  Harcerska…………..m6

102.  (nieczytelne)

103.  (nieczytelne)ankego………T-g 7

104.  (nieczytelne)…………..f 6

105.  Horodelska…………..f 9

106.  Hoża…………….d 7

107.  Huculska……………’7

108.  Hutnicza……………”8-9

109.  Huzarska…………..d 7

110.  Ignacego Paderewskiego…….g 6

111.  Inflancka……………°-b 6

112.  Inowrocławska…………d-e 9

113.  Inwalidów…………..k-m 6

114.  Jackowsklego………….e-f 6-7

115.  Jagiellońska………….f-g 7

116.  Jana Kasprowicza……….g 7

117.  Jana Kazimierza………..f 7

118.  Jana z Brzozogłów……….d 7

119.  Jary…………….   . d 7

120.  Jasiniecka…………..n 5

121.  Jasna……………  . e 6

122.  Jasnogórska………….d 7

123.  Jastrzębia…………..h 6-7

124.  Jatki…………….f 7

125.  Jednostronna…………d 5

126.  Jesionowa…………..f 8-9

127.  Jezuicka……………f 7

128.  Jodłowa……………h 5

129.  Józefa Brandta………..e 8

130.  Kaliska……………h 6

131.  Kamienna………….• k 6

132.  Kanałowa…………..e 6-7

133.  Kapliczna…………..n 7

134.  Karłowicza………….h 7

135.  Karmelicka………….f 7

136.  Karpacka…………..g 8

137.  Kartuska………….. b 6

138.  Kaszubska…………..f 6

139.  Kącik…………….f 7

140.  Kąpielowa…………..e 5-6

141.  Kcyńska……………e 8

142.  Kielecka……………m8

143.  Kijowska…………….k 7

144.  Kilińskiego………… h 6

145.  Klemensa Janickiegod….. 7

146.  Klonowa……………. h 5

147.  Kolejarska…………. e 5

148.  Kołłątaja………….. g 7

149.  Konarskiego …………g 7

150.  Konopna………….f 8

151.  Konopnlckiej………….f-g 8

152.  Kopernika…………..g 7

153.  Kordeckiego………….e-f 7

154.  Koronowska………….c-d 1-6

155.  Kosynierów………….i 6

156.  Kotowicza…………..d 7

157.  Kossaka……………d-e 8

158.  Koszarowa…………..d-e 7

159.  Kościuszki…………, g 6

160.  Kowalska   … …..g 7

161.  Kozietulskiego……..h 6

162   (nieczytelne)

163.  Krakowska…………….. h 7

164.  Krasińskiego……-……  g 7

165.  Kraszewskiego…………  d 6

166.  Kręta…………….  * 7

167.  Królowej Jadwigi……….  f 6-7

168.  Krótka……………   f 7

169.  Krucza……………   e 8

170.  Krzemieniecka…………   e 5

171.  Krzywa……………   ° 6

172.  Ks. Adama Czartoryskiego……  f 7

173.  Ks. Markwarta…………  9 7

174.  Ks. Malczewskiego……….f 7

175.  Ks. Skorupki …………. e-f 8-9 ,

176.  Kujawska   ………….. g 8-10 *

177.  Ku Młynom   …………. f 7     ,

178.  Kurpińskiego    ………… h 7

179.  Ku Wiatrakom    ……….. g 8-9

180.  Kwiatowa ………….. f 6

181.  Langiewicza …………. e-f 6

182.  Lansjerów ………….. | 6

183.  Lelewela    ………….. h 6

184.  Leona XIII    …………. g 7

185.  Lenartowicza    ………… f 8-9

186.  Leszczyna   ………….. b-c 7

187.  Leszczyńskiego ………… e-f 8-9

188.  Leśna  ……………. h-i 5-6

189.  Libelta    …………… g 6-7

190.  Lipowa   …………… f 6

191.  Litewska    ………….. h 6

192.  Lotników   ………….. d 7

193.  Lubeckiego    ………  …. f 7

194.  Lubelska    ………….. d-e 7

195.  Ludwikowo   …………. e-f 5

196.  Lwowska    ………….. g 8

197.  Łabiszyńska   …………. d 8

198.  Łanowa  …………… c 5

199.  Łąkowa  …………… c 5

200.  Łęczycka    ………….. k 7

201.  Łobżenicka    …………. d 4

202.  Łokietka    ………….. e-f 6

203.  Łomżyńska    ………….. i 9

204.  Łowicka …………… o-p 6

205.  Łucka ……………. g 9

206.  Łużycka …………… h 7

207.  Maksymiliana Piotrowskiego …… g 7

208.  Malborska ………….. e 7

209.  Mała   …………….  i 7

210.  Małachowskiego   ……….. h 6

211.  Marcina Orłowity   ………. c 7

212.  Marcinkowskiego ……….. f 7

213.  Mariacka   ………….. f 8

214.  Marszałka Focha ………. f 7

215.  Marynarska   …………. h 8

216.  Matejki  …………… f 6

217.  Mazowiecka …………. f 6

218.  Melchiora Wierzbickiego   ……  . f 7

219.  Mennica ……..  ….. *.  i f 7 J

220   (nieczytelne)

221   Mierosławskiego………..  h ć

222.  Miła    …………….  h 6

223.  Mińska……………   b-c 6

224.  Młyńska……………  d 5

225.  Modrzewiowa ‘…………  h 5

226.  Mogiły……………  h 9

227.  Mokra    ……………  k 8

228.  Moniuszki…………..  h 7

229.  Myśliwska…………..  f 10

230.  Nadrzeczna………….e 6

231.  Nad Kanałem ………. e 6-7

232.  Nad Portem………….f 7

233.  Nakielska…………..a-e 6-7

234.  Naruszewicza…………f 7

235.  Na Wzgórzu Dąbrowskiego…..f 8

236.  Na Wzgórzu    …………d-e 7

237.  Niecała……………e 5

238.  Niedźwiedzia…………f 7

239.  Niegolewskiego…………f 8

240.  Niemcewicza    …………g 6

241.  Niziny……………g-h 8-9

242.  Nowa…………….f 8

243.  Nowodworska…………f 8

244.  Nowogrodzka…………e 6

245.  Nowy Rynek…………f 7

246.  Objazdowa………….n 8-9

247.  Obozowa…………..d 3

248.  Oglńskiego………….h 7

249.  Ogrodowa…………..f 6

250.  Ogrody……………h-i 8

251.  Ogród Botaniczny……….g 6

252.  Ogród Jagiełły…………g 7

253.  Ogród Kazimierza Wielkiego…..f-g

254.  Okopowa…………..c 5-6

255.  Okrężna     …………..d 3

256.  Olsztyńska………….e 5

257.  Orawska…………..b-c 6

258.  Orzeszkowej………….f 8-9

259.  Orla……………..e-f 8

260.  Osada…………….c 6-7

Paderewskiego zob. Ignacego Paderewskiego

261.  Pagórek……………b 7

262.  Pałucka…………….16

263.  Pańska……….;   .   .   .   . o 5

264.  Park Kochanowskiego……..g 6

265.  Parkowa…………..f 7

266.  Pawia…………….e 8

267.  Pawła z Łęczycy………..g 7

268.  Pestalozziego…………h 7

269.  Petersona…………..f 7

270.  Piaski…………….c-d 2-3

271.  Piękna……………e 8

272.  Pijarów……………b 6-7

273.  Piotra Skargi…………g 7

274.  Piusa XI…………..g 7

275.  Plac Józefa weyssenhoffa..g 6

276.  (nieczytelne)

277.  (nieczytelne)………… f-3 6

278       ,    Petersona………..   e 6

279       ,    Piastowski………..   f 6

280.     ,    Poznański…………  e 7

281.      ,    Teatralny…………   f 7

282.     ,   Wolności…………  f-g 7

283.  Płocka     ……………h 6

284.  Pocztowa…………..f 7

285. Pod Blankami…………f 7

286.  Podchorążych…………g-h 5

287.  Podgórna…………..f 8

288.  Podleśna    …………..g 9-10

289.  Podolska…………..  f 6-7

290.  Podwale……………   f 7

291.  Pohulanka…………..g 8

292.  Polanka……………   17

293.  Polna…………….  gn8

294.  Południowa………….  g 8-9

295.  Pomorska……………   f-g 6-7

296.  Poniatowskiego………..   h 6

297.  Poznańska…………..  e-f 7

298.  Północna…………..  g 5

299.  Półwiejska…………..  e 5

300.  Promenada…………   .  g-i 7

301.  Prosta……………   n 8

302.  Przejazd     …………..  c 5

303.  Przemyska…………..  c 6

304.  Przemysłowa………….   m-n 7

305.  Przesmyk………….   .   f 7

306.  Przyjemna…………..  g-h 8

307.  Przyrzecze…………..   f 7

308.  Przy Zamczysku……….   .   f 7

309.  Pułaskiego…………..   i 6

310.  Racławicka………….  . f 6

311.  Reja…………….g 7

312.  Rejtana……………f 6

313.  Reymonta…………..g 7

314.  Romana Dmowskiego (dawn. Mostowa) f 9

315.  Rolna……………..18

316.  Równa……………l 8

317.  Różana……………e 7

318.  Rupienica…………..g 8-9

319.  Ruska…………….h 9

320.  Rybaki…………….f 7

321.  Rycerska    …………..f 6

322.  Rynarzewska…………f 6

323.  Rynek Marszałka Piłsudskiego    …. f 7

324.  Sadowa……………   n 9

325.  Sandomierska…………  k 8-9

326.  Saperów……………  e 5

327.  Seminaryjna………….   e 7

328.  Serbska……………  g 8

329.  Siedlecka…………..  d 4-6

330.  Sielanka……………  g 7

331.  Siemiradzkiego…………  e 6

332.  Sienkiewicza………….   f 6

333.  Sieradzka…………..  g 8

334.  (nieczytelne)

335.  (nieczytelne)

336.  (nieczytelne)

337.  Słowackiego ………….  „ 6

338.  Słowiańska………….  g 8

339.  Słupskich…………..  c 7

340.  Smętna……………  k 8

341.  Smoleńska…………..   l-n 8

342.  Smukalska…………..  d 1-3

343.  Sobieskiego………….   f 6

344.  Sokola……………  g 8

345.  Solna…………….   i-k 9-10

346.  Sosnowa……………   h 5

347.  Sowińskiego………….  f 6

348.  Spadzista   ………….. n 8

349.  Spokojna    ………….. i 8

350.  Sporna    ……………  m 7

351.  Stanisław    Bydgosty  .   …….. c 7

352.  Staroszkolna ………….  d-e 6-7

353.  Staszica ……………  g 7

354.  Starogardzka   …………  e 5

355.  Stawowa    …………..  d 7

356.  Stefana Czarnieckiego   ……..  e 7

357.  Stepowa ……………   16

358.  Stroma   ……………  e 7-8

359.  Strumykowa ………….   18

360.  Strzelecka …………..  d-e 8

361.  Suczyńska  …………..   n-o 5

362.  Sułkowskiego    …………  g 6

363.  Szajnochy  …………..  k 7

364.  Szamarzewskiego    ……….  c-d 3

365.  Szczecińska    ………….  g 6

366.  Szeroka ……………   h 7

Szpichlerna zob. Śpichlerna

367.  Szublńska   …………..   b-e 7-9

368.  Szwedzka …………..  e 8

369.  Szyperska   …………..  e 5

370.  Ścieżka   …………… d-e 6

371.  Śląska ……………. e 6

372.  Ślusarska   ………….. f 6

373.  Śluzowa …………… c 6

374.  Śniadeckich   …………. f 6

375.  Śpichlerna ………….. f 7

376.  Średnia   …………… e 5

377.  Średzka …………… d 7

378.  Świecka …………… f 6

379.  Świerkowa    …..  …….. h 5

380.  Św. Floriana …………. g 7

381.  Świętojańska     ………… g 6

382.  Św. Antoniego z Padwy    ……. c-d 5

383.  Św. Trójcy    …………. e-f 7

384.  Św. Jerzego  …………. c-d 7-8

385.  Tamka ……………. f 7

386.  Tczewska   ………….. b 6

387.  Teofila Magdzińskiego   ……..  f 7

388.  Terasy    …………… f 7-8

389.  Toruńska    ………….. g.o 8

390.  Trentowskiego ………… c 7

391.  Trybunalska  ………….  f 7

392.  Trzeciego Maja    ……….. „7

393.  Tucholska …………..

394   Ugory ………………

395   Ujejskiego …………..

396.  Ułańska …………… e 7

397.  Unii Lubelskiej …………  f 6

398.  Urocza   …………… g 7

399.  Ustronie    ………….. g 8

400.  Wały Jagiellońskie  ………. f 7

401.  Warszawska …………. f 6

Warmińskiego zob. Dra Emila Warmiń-

skiego

402.  Wawrzyniaka   ………… h 6

403.  Wąska ……………. f 7

404.  Wąwozowa   …………. d 7

405.  Wejherowska   ………… b 6

406.  Wełniany Rynek ……….. f 7

407.  Wesoła   …………… h 6

408.  Weteranów   …………. m 7

409.  Wiatrakowa …………. f 8

410.  Widok     …………… b-c 6-7

411.  Wiejska …………… c 5

412.  Wieżowa    ………….. f 7

413.  Więcborska    …………. d 4

414.  Wileńska …………… f 6

415.  Wilsona …………… g 7

416.  Wincentego Pola ……….. e 7

417.  Wilcza ……………. d 7

418.  Wiślana …………… o 6-7

419.  Wiślicka …………… f-g 9

420.  Witebska   ………….. o-r 5-7

421.  Władysława Bełzy   ………. h-k 8-9

422.  Władysława IV     ……….. d 7-8

423.  Włościańska …………. o 5-6

424.  Wojciecha Gersona    ……… e 8-9

425.  Wołyńska   ………….. g 7

426.  Wrocławska ……  ……. e 7

427.  Wrzesińska ………..  .  .  .  . d 7

428.  Wybickiego   …………. h 6

429.  Wybrzeże Im. Prezyd. Narutowicza .  . f 7

430.  Wyrzyska   .   .   . ‘.   ………. c 5

431.  Wysoka …………… d-e 7

432.  Wyspiańskiego ………… g 7

433.  Wyścigowa ………….. 17

434.  Wyżyny …………… h 9

435.  Wzgórze Dąbrowskiego …….. e-f 4

436.  Zakątek …………… d-e 5

437.  Zakopiańska …………. c-d 7

438.  Zamknięta    …………. e 5

439.  Zamojskiego …………. g 6

440.  Zaścianek ………….. f 6

441.  Zaświat …………… f 5

442.  Zaułek ……………. f 7

443.  Zawisłe …………… p-r 7-9

444.  Zbożowy Rynek  ……….. f 7-8

445.  Zduny …………….. f 6-7

446.  Zielona  …………… c 5-6

447.  Ziemska …………… f-g 9

448.  (nieczytelne)

449.  (nieczytelne)

450.  Żabia …………… ‘7-8

451.  Żeglarska ………….. d-e 5-6

452.  Źeromsklego …………. g-h 6-7

453.  Żmudzka   ………….. i 7

454.  Żnlńska …………… d 4

455.  Żółkiewskiego ………… f 6

456.  Żurawia …………… 18

457.  Żuławy   …………… e 8

458.  Żupy   ……………. g 7-8

459.  Żwirki i Wigury ……….. d 8

460.  Żwirowa………. 18

Plan Miasta Bydgoszczy 1:25 000

Rok wydania: 1939
Autor: A. Sułkowski
Rodzaj mapy:
Skala: 1:25000
Język: polski

Tagi:

Pin It on Pinterest

Udostępnij